Úradná tabuľa ÚJD SR

1057-2021

č. konania: 1057-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.01.2021

dátum ukončenia konania: 31.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1057-2021_SpravneKonanie_1057-2021_Zverejňovanie inf. - Spis č. UJD SR 1057-2021_rev. 03.002.pdf
1057-2021_R091_2021_NoTo_MaGa podpisane.pdf
1057-2021_SE_2021_001755_Ju_anonymizovaná.pdf
1057-2021_Rozhodnutie_91_2021_R91_2021_UJD SR 1057-2021_TN_final.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022