Úradná tabuľa ÚJD SR

1056-2021

č. konania: 1056-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.01.2021

dátum ukončenia konania: 31.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1056-2021_SpravneKonanie_1056-2021_Zverejňovanie inf. - Spis č. UJD SR 1056-2021_rev. 03.002.pdf
1056-2021_R90_2021_UJD SR 1056-2021_TN_final.pdf
1056-2021_SE_2021_001760_Ju - anonymizovaná.pdf
1056-2021_Rozhodnutie_90_2021_R090_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023