Úradná tabuľa ÚJD SR

1024-2021

č. konania: 1024-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 15.01.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1024-2021_SpravneKonanie_1024-2021_zverejňovanie informácií1024-2021_3.pdf
1024-2021_Rozhodnutie_48_2021_SpK_č1024-2021_R048_2021_anonymizovane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023