Úradná tabuľa ÚJD SR

1023-2023

č. konania: 1023-2023

č. rozhodnutia: 3/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2022

dátum ukončenia konania: 25.01.2023

dátum aktualizácie: 25.01.2023

Prílohy:

1023-2023_SpravneKonanie_1023-2023_FoZ SpK0_02_1023_2023(4072_2022)_JAVYS.pdf
1023-2023_img-Z12141606.pdf
1023-2023_Rozhodnutie_3_2023_R_3_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023