Úradná tabuľa ÚJD SR

1017-2021

č. konania: 1017-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.01.2021

dátum ukončenia konania: 12.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1017-2021_SpravneKonanie_1017-2021_1017_2021_PV_EMO1-skončenie.pdf
1017-2021_Rozhodnutie_57_2021_R057_2021_MeMi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023