Úradná tabuľa ÚJD SR

1009-2021

č. konania: 1009-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.01.2021

dátum ukončenia konania: 05.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1009-2021_SpravneKonanie_1009-2021_Zverejňovanie_SPK_1009_2021.pdf
1009-2021_Rozhodnutie_40_2021_Rozhodnutie 40_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022