Úradná tabuľa ÚJD SR

1006-2023

č. konania: 1006-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 07.12.2022

Prílohy:

1006-2023_SpravneKonanie_1006-2023_SpK_JE A1_vz 00.pdf
1006-2023_Ziadost JAVYS_JE A1_anonymiz.pdf
1006-2023_Rozhod c 329.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023