Úradná tabuľa ÚJD SR

1006-2023

č. konania: 1006-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 04.10.2023

Prílohy:

1006-2023_SpravneKonanie_1006-2023_SpK_JZ A1_vz 03.pdf
1006-2023_Ziadost JAVYS_JE A1_anonymiz.pdf
1006-2023_Rozhod c 329.pdf
1006-2023_Rozhodnutie_64_2023_JZ A1.002.pdf
1006-2023_Rozhodnutie_321_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023