Úradná tabuľa ÚJD SR

1005-2021

č. konania: 1005-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.01.2021

dátum ukončenia konania: 26.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1005-2021_SpravneKonanie_1005-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 02 zo dňa 29. 03. 2021.002.pdf
1005-2021_Žiadosť SPK UJD SR 1005-2021 .pdf
1005-2021_Rozhodnutie_98_2021_R98_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022