Úradná tabuľa ÚJD SR

1004-2023

č. konania: 1004-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

1004-2023_SpravneKonanie_1004-2023_SpK_TSU RAO_vz 02.pdf
1004-2023_Ziadost JAVYS_TSU RAO_anonymiz.pdf
1004-2023_Rozhod c 334.pdf
1004-2023_Rozhodnutie_67_2023_TSU RAO.pdf

Aktualizácia: 15.02.2023