Úradná tabuľa ÚJD SR

1003-2023

č. konania: 1003-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 02.02.2023

Prílohy:

1003-2023_SpravneKonanie_1003-2023_SpK_IS RAO_vz 01.pdf
1003-2023_Ziadost JAVYS_IS RAO_anonymiz.pdf
1003-2023_Rozhod c 331.pdf

Aktualizácia: 02.02.2023