Úradná tabuľa ÚJD SR

1002-2023

č. konania: 1002-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

1002-2023_SpravneKonanie_1002-2023_SpK_RU RAO_vz 02.pdf
1002-2023_Ziadost JAVYS_RU RAO_anonymiz.pdf
1002-2023_Rozhod c 332.pdf
1002-2023_Rozhodnutie_66_2023_RU RAO.pdf

Aktualizácia: 15.02.2023