Úradná tabuľa ÚJD SR

1002-2023

č. konania: 1002-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.12.2022

dátum aktualizácie: 04.10.2023

Prílohy:

1002-2023_SpravneKonanie_1002-2023_SpK_RU RAO_vz 03.pdf
1002-2023_Ziadost JAVYS_RU RAO_anonymiz.pdf
1002-2023_Rozhod c 332.pdf
1002-2023_Rozhodnutie_66_2023_RU RAO.pdf
1002-2023_Rozhodnutie_317_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023