Úradná tabuľa ÚJD SR

99/2021

č. rozhodnutia: 99/2021

č. správneho konania: 1450-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.03.2021

dátum právoplatnosti: 30.03.2021

Prílohy:

1450-2021_Rozhodnutie_99_2021_R_99_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022