Úradná tabuľa ÚJD SR

98/2021

č. rozhodnutia: 98/2021

č. správneho konania: 1005-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.03.2021

dátum právoplatnosti: 26.03.2021

Prílohy:

1005-2021_Rozhodnutie_98_2021_R98_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022