Úradná tabuľa ÚJD SR

97/2021

č. rozhodnutia: 97/2021

č. správneho konania: 1098-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 01.04.2021

dátum právoplatnosti: 10.05.2021

Prílohy:

1098-2021_Rozhodnutie_97_2021_R97_2021 v 1098 Anonym. Predl. lehoty užív. ŽD Javys.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022