Úradná tabuľa ÚJD SR

95/2021

č. rozhodnutia: 95/2021

č. správneho konania: 862-2021

žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum vydania: 19.03.2021

dátum právoplatnosti: 09.04.2021

Prílohy:

862-2021_Rozhodnutie_95_2021_R095_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022