Úradná tabuľa ÚJD SR

94/2021

č. rozhodnutia: 94/2021

č. správneho konania: 861-2021

žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum vydania: 19.03.2021

dátum právoplatnosti: 09.04.2021

Prílohy:

861-2021_Rozhodnutie_94_2021_R094_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022