Úradná tabuľa ÚJD SR

93/2021

č. rozhodnutia: 93/2021

č. správneho konania: 1453-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 22.04.2021

dátum právoplatnosti: 08.05.2021

Prílohy:

1453-2021_Rozhodnutie_93_2021_R93_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022