Úradná tabuľa ÚJD SR

92/2021

č. rozhodnutia: 92/2021

č. správneho konania: 1234-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.03.2021

dátum právoplatnosti: 01.04.2021

Prílohy:

1234-2021_Rozhodnutie_92_2021_R_92_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022