Úradná tabuľa ÚJD SR

91/2021

č. rozhodnutia: 91/2021

č. správneho konania: 1057-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.03.2021

dátum právoplatnosti: 31.03.2021

Prílohy:

1057-2021_Rozhodnutie_91_2021_R91_2021_UJD SR 1057-2021_TN_final.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022