Úradná tabuľa ÚJD SR

90/2021

č. rozhodnutia: 90/2021

č. správneho konania: 1056-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.03.2021

dátum právoplatnosti: 31.03.2021

Prílohy:

1056-2021_Rozhodnutie_90_2021_R090_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022