Úradná tabuľa ÚJD SR

9/2021

č. rozhodnutia: 9/2021

č. správneho konania: 859-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 22.01.2021

dátum právoplatnosti: 23.02.2021

Prílohy:

859-2021_Rozhodnutie_9_2021_R9_2021.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022