Úradná tabuľa ÚJD SR

89/2021

č. rozhodnutia: 89/2021

č. správneho konania: 1232-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.03.2021

dátum právoplatnosti: 08.04.2021

Prílohy:

1232-2021_Rozhodnutie_89_2021_Rozhodnutie_89_2021.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022