Úradná tabuľa ÚJD SR

88/2021

č. rozhodnutia: 88/2021

č. správneho konania: 1128-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.03.2021

dátum právoplatnosti: 31.03.2021

Prílohy:

1128-2021_Rozhodnutie_88_2021_R088_2021_LaJo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022