Úradná tabuľa ÚJD SR

87/2021

č. rozhodnutia: 87/2021

č. správneho konania: 924-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.03.2021

dátum právoplatnosti: 31.03.2021

Prílohy:

924-2021_Rozhodnutie_87_2021_R087_2021_PeMa_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022