Úradná tabuľa ÚJD SR

85/2021

č. rozhodnutia: 85/2021

č. správneho konania: 1149-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.03.2021

dátum právoplatnosti: 29.03.2021

Prílohy:

1149-2021_Rozhodnutie_85_2021_85.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022