Úradná tabuľa ÚJD SR

84/2021

č. rozhodnutia: 84/2021

č. správneho konania: 1097-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.03.2021

dátum právoplatnosti: 29.03.2021

Prílohy:

1097-2021_Rozhodnutie_84_2021_R84_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022