Úradná tabuľa ÚJD SR

83/2021

č. rozhodnutia: 83/2021

č. správneho konania: 1136-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.03.2021

dátum právoplatnosti: 01.04.2021

Prílohy:

1136-2021_Rozhodnutie_83_2021_R083_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022