Úradná tabuľa ÚJD SR

80/2021

č. rozhodnutia: 80/2021

č. správneho konania: 1058-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.03.2021

dátum právoplatnosti: 29.03.2021

Prílohy:

1058-2021_Rozhodnutie_80_2021_R080_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022