Úradná tabuľa ÚJD SR

8/2021

č. rozhodnutia: 8/2021

č. správneho konania: 954-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 22.01.2021

dátum právoplatnosti: 23.02.2021

Prílohy:

954-2021_Rozhodnutie_8_2021_R8_2021_JuVa_PeKl.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022