Úradná tabuľa ÚJD SR

77/2021

č. rozhodnutia: 77/2021

č. správneho konania: 1129-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 05.03.2021

dátum právoplatnosti: 25.03.2021

Prílohy:

1129-2021_Rozhodnutie_77_2021_R77_2021_LaJo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022