Úradná tabuľa ÚJD SR

76/2021

č. rozhodnutia: 76/2021

č. správneho konania: 638-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.04.2021

dátum právoplatnosti: 05.06.2021

Prílohy:

638-2021_Rozhodnutie_76_2021_R 76_2021 - anonymizované + informácia o vyčiernení.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022