Úradná tabuľa ÚJD SR

74/2021

č. rozhodnutia: 74/2021

č. správneho konania: 747-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.03.2021

dátum právoplatnosti: 07.04.2021

Prílohy:

747-2021_Rozhodnutie_74_2021_R74_2021.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022