Úradná tabuľa ÚJD SR

70/2021 P

č. rozhodnutia: 70/2021 P

č. správneho konania: 1168-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.02.2021

dátum právoplatnosti: 15.03.2021

Prílohy:

1168-2021_Rozhodnutie_70_2021 P_R_70_2021_P_medzisklad_po doruceni_pravoplatne_anonym.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022