Úradná tabuľa ÚJD SR

65/2021

č. rozhodnutia: 65/2021

č. správneho konania: 1882-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 25.05.2021

dátum právoplatnosti: 14.06.2021

Prílohy:

1882-2021_Rozhodnutie_65_2021_R65_2021_SzVi podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022