Úradná tabuľa ÚJD SR

63/2021

č. rozhodnutia: 63/2021

č. správneho konania: 879-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 26.02.2021

dátum doručenia verejnou vyhláškou: 02.03.2021

dátum právoplatnosti: 18.03.2021

Prílohy:

879-2021_Rozhodnutie_63_2021_R063_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022