Úradná tabuľa ÚJD SR

60/2021

č. rozhodnutia: 60/2021

č. správneho konania: 31-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 08.03.2021

Prílohy:

31-2021_Rozhodnutie_60_2021_R060_2021_SeTi podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022