Úradná tabuľa ÚJD SR

59/2021

č. rozhodnutia: 59/2021

č. správneho konania: 1132-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.03.2021

dátum právoplatnosti: 19.03.2021

Prílohy:

1132-2021_Rozhodnutie_59_2021_R059_2021_MeMi_HaLa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022