Úradná tabuľa ÚJD SR

58/2021

č. rozhodnutia: 58/2021

č. správneho konania: 1088-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.03.2021

dátum právoplatnosti: 19.03.2021

Prílohy:

1088-2021_Rozhodnutie_58_2021_R058_2021_MeMi_HaLa .002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022