Úradná tabuľa ÚJD SR

57/2021

č. rozhodnutia: 57/2021

č. správneho konania: 1017-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 12.03.2021

Prílohy:

1017-2021_Rozhodnutie_57_2021_R057_2021_MeMi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022