Úradná tabuľa ÚJD SR

52/2021 P

č. rozhodnutia: 52/2021 P

č. správneho konania: 667-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.02.2021

dátum právoplatnosti: 09.03.2021

Prílohy:

667-2021_Rozhodnutie_52_2021 P_R_52_2021_P_dorucene_pravoplatne_anonymizovane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022