Úradná tabuľa ÚJD SR

51/2021

č. rozhodnutia: 51/2021

č. správneho konania: 1109-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.02.2021

dátum právoplatnosti: 19.02.2021

Prílohy:

1109-2021_Rozhodnutie_51_2021_R 51_2021_P_.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022