Úradná tabuľa ÚJD SR

48/2021

č. rozhodnutia: 48/2021

č. správneho konania: 1024-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 23.03.2021

Prílohy:

1024-2021_Rozhodnutie_48_2021_SpK_č1024-2021_R048_2021_anonymizovane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022