Úradná tabuľa ÚJD SR

46/2021

č. rozhodnutia: 46/2021

č. správneho konania: 36-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.02.2021

dátum právoplatnosti: 15.03.2021

Prílohy:

36-2021_Rozhodnutie_46_2021_R046_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022