Úradná tabuľa ÚJD SR

45/2021

č. rozhodnutia: 45/2021

č. správneho konania: 942-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.02.2021

dátum právoplatnosti: 05.03.2021

Prílohy:

942-2021_Rozhodnutie_45_2021_R45_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022