Úradná tabuľa ÚJD SR

44/2021

č. rozhodnutia: 44/2021

č. správneho konania: 923-2021

žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s.

dátum vydania: 22.02.2021

dátum právoplatnosti: 10.03.2021

Prílohy:

923-2021_Rozhodnutie_44_2021_R044_2021_PeMa_SmIm_vyčiernené podpísané.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022