Úradná tabuľa ÚJD SR

40/2021

č. rozhodnutia: 40/2021

č. správneho konania: 1009-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.02.2021

dátum právoplatnosti: 05.03.2021

Prílohy:

1009-2021_Rozhodnutie_40_2021_Rozhodnutie 40_2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022