Úradná tabuľa ÚJD SR

390/2021

č. rozhodnutia: 390/2021

č. správneho konania: 3799-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.12.2021

dátum právoplatnosti: 20.12.2021

Prílohy:

3799-2021_Rozhodnutie_390_2021_R 390_TN_final.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022