Úradná tabuľa ÚJD SR

388/2021

č. rozhodnutia: 388/2021

č. správneho konania: 3126-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.12.2021

dátum právoplatnosti: 05.01.2022

Prílohy:

3126-2021_Rozhodnutie_388_2021_R_388_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023