Úradná tabuľa ÚJD SR

386/2021

č. rozhodnutia: 386/2021

č. správneho konania: 3441-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.12.2021

dátum právoplatnosti: 03.01.2022

Prílohy:

3441-2021_Rozhodnutie_386_2021_R 386_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023