Úradná tabuľa ÚJD SR

384/2021 P

č. rozhodnutia: 384/2021 P

č. správneho konania: 3033-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.12.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

3033-2021_Rozhodnutie_384_2021 P_R 384_2021 P_pravoplatne_optimalizacia_Anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 19.05.2022